Flag Sweden Siklos®

Produktresumé och Bipacksedel

PRODUKTRESUMÉ

BIPACKSEDEL

För sicklecellsyndrom Behandlingsvägledning för läkare

För sicklecellsyndrom Behandlingsvägledning för patienter

DOSERINGSANVISNING

Kontakt
+45 53 63 39 16

Siklos kommer snart att finnas tillgängligt i ditt land. Om du har några frågor, vänligen maila info@oresundpharma.com