BIJSLUITER

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, OUDERS EN VERZORGERS VAN DE PATIËNT

Nieuw document wordt bijgewerkt.

RISICOMINIMALISATIE INFORMATIEFOLDER OVER DE RISICO’S VAN HYDROXYCARBAMIDE VOOR VOORSCHRIJVERS

Nieuw document wordt bijgewerkt.

Contact

pv-nl@addmedica.com
+31-(0)20-208 2161