BIJSLUITER

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, OUDERS EN VERZORGERS VAN DE PATIËNT

RISICOMINIMALISATIE INFORMATIEFOLDER OVER DE RISICO’S VAN HYDROXYCARBAMIDE VOOR VOORSCHRIJVERS

Contact

pv-nl@addmedica.com
+31-(0)20-208 2161