Flag Netherlands

Extra risicobeperkende maatregelen

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJSLUITER

RISICOMINIMALISATIE-MATERIAAL OVER DE RISICO’S VAN HYDROXYCARBAMIDE VOOR VOORSCHRIJVERS

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, OUDERS EN VERZORGERS VAN DE PATIËNT

DOSERINGSBLAD

Contact/Kontakt
+31-(0)20-208 2161