Flag Finland Siklos®

Valmisteyhteenveto Ja Pakkausseloste

VALMISTEYHTEENVETO

PAKKAUSSELOSTE

SIRPPISOLUANEMIAN HOIDOSSA LÄÄKÄRIN OPAS

SIRPPISOLUANEMIAN HOIDOSSA POTILASOPAS

ANNOSTELUKORTTI

PRODUKTRESUMÉ

BIPACKSEDEL

FÖR SICKLECELLSYNDROM BEHANDLINGSVÄGLEDNING FÖR LÄKARE

FÖR SICKLECELLSYNDROM BEHANDLINGSVÄGLEDNING FÖR PATIENTER

DOSERINGSANVISNING

Ottaa yhteyttä / Kontakt
+45 53 63 39 16